Organisatie

In 2009 is de stichting opgericht ter ere van het 50-jarig jubileum van Jean Couprie. Hij heeft de afgelopen 50 jaar al zijn tijd en energie gestopt in het op de kaart zetten en oprichten van doventheater nationaal en internationaal. De droom van Jean Couprie is dat zijn werk voor doventheater wordt voortgezet na de lange strijd die hij zelf heeft moeten voeren en met de oprichting van de stichting wordt zijn droom werkelijkheid!
 

De stichting heeft ten doel:

  • het stimuleren van podiumkunsten onder dove en slechthorende kinderen/jongeren die de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als omgangstaal hebben met al doel meer zelfontplooiing en bewustwording te creëren;

  • het ondersteunen van startende jonge dove en slechthorende acteurs die NGT als omgangstaal hebben;

  • voor het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.